Maviyemiş (Blueberry) Paneline Müdürümüz ve Müdür Yardımcılarımız Katıldılar

28 Nisan 2023 Cuma

Maviyemiş (Blueberry) Paneline Dekanımız Katıldı
Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından tarafından Yüzyüze ve Online (Hibrit) olarak 27 Nisan 2023 tarihinde düzenlenen “Maviyemiş (Blueberry) Paneli”’ne Ziraat Fakültemiz Dekanı ve Maviyemiş Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof.Dr. Mustafa AKBULUT “Maviyemiş Yetiştiriciliğinde Bahçe Tesisi ve Kültürel İşlemler (Budama-Sulama-Hastalık ve Zararlılar)” başlıklı online sunumu ile Merkez Müdür Yardımcıları Öğr.Gör. Songül YILDIZ ve Araş.Gör. Mehmet Zahit AYDIN online olarak birlikte katıldılar. Antalya İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan KARACA’nın açılış konuşması ardından gerçekleşen panele alanında uzman yurtiçi ve yurtdışından akademisyenler ile maviyemiş üreticileri katıldı.
Maviyemiş (Blueberry) Paneli YouTube Bağlantısı: (4:10:00-4:57:00 - 47 dk)
https://www.youtube.com/watch?v=VKFZKTzqfpw
 
Maviyemiş (Blueberry) Paneli (Tarih : 27 Nisan 2023, 08:30-17:30)
09:00 - 09:30: Antalya İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan KARACA’nın Açılış Konuşmaları
 
1. OTURUM
Moderatör: Doç. Dr. Nafiye ÜNAL, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri
Bölümü
09:30-10:30
Prof. Dr. HÜSEYİN ÇELİK, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü
-Ülkemizde ve Dünyada Mavi Yemiş Pazarının Mevcut Durumu ve Gelişmeler
-Mavi Yemiş Bitkisinin Ekolojik İstekleri ve Ekolojilere Göre Çeşit Seçimi
-Neden Mavi Yemiş ve Yaban Mersini Terim Karmaşası
10:30-11:30
Doç. Dr. NAFİYE ÜNAL, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü
Topraksız Mavi Yemiş Yetiştiriciliğinde Temel İlkeler
11:30-12:30
Prof. Dr. FİGEN ERASLAN İNAL, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak
Bölümü
Topraksız Mavi Yemiş Yetiştiriciliğinde Substrat (Ortam) Seçimi ve Bitki Besleme
Teknikleri
12:20-13:30 ARA
 
2. OTURUM
Moderatör: İbrahim IRMAK, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü
13:30-14:30
Prof. Dr. MUSTAFA AKBULUT, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı
Mavi Yemiş Yetiştiriciliğinde Bahçe Tesisi ve Kültürel İşlemler (Budama-Sulama-Hastalık
ve Zararlılar)
14:30-15:30
Prof. Dr. MUSTAFA ERKAN, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı
Mavi Yemiş Meyvelerinde Hasat, Hasat Sonrası İşlemler ve Depolama
15:30-16:15
Prof. Dr. JAMES F. HANCOCK, ABD Michigan state Üniversitesi
Mavi Yemiş Yetiştiriciliğinde Dünya'daki Son Gelişmeler
16:15-17:00
Doç. Dr. MEHMET TORUN, Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı
Mavi Yemiş Meyvesinin Endüstriyel Olarak Kullanım Olanakları
17:00-17:30
Dilek, Temenniler ve Kapanış