Genel Bilgiler

Maviyemiş Uygulama Ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü 26.12.2010 tarih ve 27797 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Maviyemiş Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği” ile kurulmuştur.