Müdür

Prof. Dr. Mustafa AKBULUT
Maviyemiş Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü

Öğr. Gör. Songül YILDIZ
Maviyemiş Uygulama ve Ararştırma Merkezi Müdür Yardımcsı

Araş. Gör. Mehmet Zahit AYDIN
Maviyemiş Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı

Bilgisayar İşletmeni Ali SARI
Maviyemiş Uygulama ve Araştırma Merkezi - İdari İşler