Yönetim Kurulu

Maviyemiş Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyeleri:
Prof.Dr. Mustafa AKBULUT (Başkan - Müdür)
Öğr. Gör. Songül YILDIZ  (Müdür Yrd.)
Araş. Gör. Mehmet Zahit AYDIN (Müdür Yrd.)
Dr. Öğr. Üyesi Yusuf ŞAVŞATLI (Üye)
Dr. Öğr. Üyesi Arzu KARATAŞ (Üye)
Dr. Öğr. Üyesi Sena BAKIR (Üye)  
Bilg. İşl. Ali SARI (Raportör)